• Bluetooth detection; Classic, Low Energy and iBeacon support

  October 28, 2016 admin News

  bluetooth_low_energyIn the latest firmware BlueMark Innovations have launched support for Bluetooth detection. All BlueMark sensors including BlueMark zero support this new feature by upgrading the firmware and adding a Bluetooth USB dongle. Bluetooth detection is a great add-on to WiFi analytics or can run stand-alone.

  Bluetooth Classic detection is important for (motorized) traffic applications. Although popular smartphones like Android and iOS can’t be detected, most car kits or GPS navigation can be sensed. Bluetooth Classic is an active sensing method, meaning that the sensor will transmit packets to ask for nearby Bluetooth devices. As WiFi uses the same frequency, there may be some performance degradation in WiFi sensing.

  Bluetooth Low Energy (BLE) is used mostly to set up a wireless connection between smartphone and accessory like wireless earphones, smartwatch. Detection of BLE devices is different compared to Bluetooth Classic and is completely passive. Passive means that the detection only listens for incoming BLE packets similar to WiFi sensing. Most BLE devices transmit every second or more a packet. Besides smartphone accessories, also newer car kits have BLE support and can be detected.

  The final application is the detection of Apple iBeacons (and Google Eddystone beacons). An iBeacon is a special kind of BLE device. Although iBeacons are mostly fixed installations e.g. for instance in a shop, it allows asset tracking. Currently there are a lot of cost-effective battery powered iBeacons available in different form factor such as tags, credit cards. Provide your visitors iBeacons or attach them to your assets to allow tracking.
  ibeacon

   

  eddystone-beacon

   

   

   

   

  ibeacon-example ibeacon_watch ibeacon-creditcard ibeacon-example-2

 • Bluetooth detectie; ondersteuning voor Classic, Low Energy and iBeacon

  October 28, 2016 admin Uncategorized

  bluetooth_low_energyIn de laatste firmware heeft BlueMark Innovations ondersteuning gelanceerd voor detectie van Bluetooth  apparaten. Alle BlueMark sensoren inclusief BlueMark zero ondersteunen deze nieuwe  feature door te upgraden naar de laatste firmware en het toevoegen van een USB Bluetooth dongle. Detectie van Bluetooth apparaten is goede toevoeging tot WiFi analytics, maar kan ook stand-alone worden gebruikt.

  Detectie van Bluetooth Classic is met name belangrijk voor het meten van (gemotoriseerd) verkeer toepassingen. Alhoewel populaire smartphones zoals Android en iOS niet kunnen worden gedetecteerd, kunnen de meeste car kits of GPS navigatie kits wel worden gemeten. Bluetooth Classic is een actieve sensing methode. Dit betekent dat de sensor pakketten zal uitzenden om te vragen naar Bluetooth apparaten in de nabije omgeving. Omdat WiFi dezelfde frequentie gebruikt, kan er een beperkte degradatie zijn als ook detectie van WiFi apparaten plaatsvindt.

  Bluetooth Low Energy (BLE) is vooral gebruikt om een draadloze verbinding op te zetten tussen smartphone en accessoire zoals een draadloze koptelefoon of smartwatch. Detectie van BLE apparaten is anders dan Bluetooth Classic en compleet passief. Passief betekent dat detectie alleen luistert naar binnenkomende BLE pakketten, vergelijkbaar met detectie van WiFi apparaten. De meeste BLE apparaten zenden iedere seconde of meer een pakket. Naast smartphone accessoires, hebben recente car kits ook BLE ondersteuning en kunnen worden gedetecteerd.

  De laatste toepassing is detectie van Apple iBeacons (en Google Eddystone beacons). Een iBeacon is een speciaal soort BLE apparaat. Alhoewel iBeacons vooral vast worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een winkel, is een belangrijke toepassing asset tracking. Tegenwoordig zijn er veel kosten-effectieve iBeacons beschikbaar die draaien op een batterij. En deze zijn beschikbaar in verschillende vormen zoals tags, creditcard. Geef uw bezoekers een iBeacon of bevestig ze aan goederen om ze te kunnen volgen.
  ibeacon

   

  eddystone-beacon

   

   

   

   

  ibeacon-example ibeacon_watch ibeacon-creditcard ibeacon-example-2