• Bluetooth detection; Classic, Low Energy and iBeacon support

  October 28, 2016 admin News

  bluetooth_low_energyIn the latest firmware BlueMark Innovations have launched support for Bluetooth detection. All BlueMark sensors including BlueMark zero support this new feature by upgrading the firmware and adding a Bluetooth USB dongle. Bluetooth detection is a great add-on to WiFi analytics or can run stand-alone.

  Bluetooth Classic detection is important for (motorized) traffic applications. Although popular smartphones like Android and iOS can’t be detected, most car kits or GPS navigation can be sensed. Bluetooth Classic is an active sensing method, meaning that the sensor will transmit packets to ask for nearby Bluetooth devices. As WiFi uses the same frequency, there may be some performance degradation in WiFi sensing.

  Bluetooth Low Energy (BLE) is used mostly to set up a wireless connection between smartphone and accessory like wireless earphones, smartwatch. Detection of BLE devices is different compared to Bluetooth Classic and is completely passive. Passive means that the detection only listens for incoming BLE packets similar to WiFi sensing. Most BLE devices transmit every second or more a packet. Besides smartphone accessories, also newer car kits have BLE support and can be detected.

  The final application is the detection of Apple iBeacons (and Google Eddystone beacons). An iBeacon is a special kind of BLE device. Although iBeacons are mostly fixed installations e.g. for instance in a shop, it allows asset tracking. Currently there are a lot of cost-effective battery powered iBeacons available in different form factor such as tags, credit cards. Provide your visitors iBeacons or attach them to your assets to allow tracking.
  ibeacon

   

  eddystone-beacon

   

   

   

   

  ibeacon-example ibeacon_watch ibeacon-creditcard ibeacon-example-2

 • Bluetooth detectie; ondersteuning voor Classic, Low Energy and iBeacon

  October 28, 2016 admin Uncategorized

  bluetooth_low_energyIn de laatste firmware heeft BlueMark Innovations ondersteuning gelanceerd voor detectie van Bluetooth  apparaten. Alle BlueMark sensoren inclusief BlueMark zero ondersteunen deze nieuwe  feature door te upgraden naar de laatste firmware en het toevoegen van een USB Bluetooth dongle. Detectie van Bluetooth apparaten is goede toevoeging tot WiFi analytics, maar kan ook stand-alone worden gebruikt.

  Detectie van Bluetooth Classic is met name belangrijk voor het meten van (gemotoriseerd) verkeer toepassingen. Alhoewel populaire smartphones zoals Android en iOS niet kunnen worden gedetecteerd, kunnen de meeste car kits of GPS navigatie kits wel worden gemeten. Bluetooth Classic is een actieve sensing methode. Dit betekent dat de sensor pakketten zal uitzenden om te vragen naar Bluetooth apparaten in de nabije omgeving. Omdat WiFi dezelfde frequentie gebruikt, kan er een beperkte degradatie zijn als ook detectie van WiFi apparaten plaatsvindt.

  Bluetooth Low Energy (BLE) is vooral gebruikt om een draadloze verbinding op te zetten tussen smartphone en accessoire zoals een draadloze koptelefoon of smartwatch. Detectie van BLE apparaten is anders dan Bluetooth Classic en compleet passief. Passief betekent dat detectie alleen luistert naar binnenkomende BLE pakketten, vergelijkbaar met detectie van WiFi apparaten. De meeste BLE apparaten zenden iedere seconde of meer een pakket. Naast smartphone accessoires, hebben recente car kits ook BLE ondersteuning en kunnen worden gedetecteerd.

  De laatste toepassing is detectie van Apple iBeacons (en Google Eddystone beacons). Een iBeacon is een speciaal soort BLE apparaat. Alhoewel iBeacons vooral vast worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een winkel, is een belangrijke toepassing asset tracking. Tegenwoordig zijn er veel kosten-effectieve iBeacons beschikbaar die draaien op een batterij. En deze zijn beschikbaar in verschillende vormen zoals tags, creditcard. Geef uw bezoekers een iBeacon of bevestig ze aan goederen om ze te kunnen volgen.
  ibeacon

   

  eddystone-beacon

   

   

   

   

  ibeacon-example ibeacon_watch ibeacon-creditcard ibeacon-example-2

 • BlueMark zero: use your own hardware

  July 20, 2016 admin News

  bluemark zeroBlueMark Innovations introduces the BlueMark zero; a software license to run BlueMark firmware on your own hardware.

  In some applications, you just want to use your own hardware instead of a regular BlueMark sensor. For these applications the BlueMark zero is introduced. The BlueMark zero is  basically firmware that runs on most openWRT devices. We provide an install script to install the software. During the installation you also need to provide a serial number/license. Once installed the firmware will check roughly every 4 hours if the license is valid and if successful will unlock the firmware.

  Licenses can be generated by customers at our license portal. In this portal you can choose subscription of 1 month, 1 year or 3 years.

  At this moment the following platforms are supported:

  • Atheros AR71xx
  • Mediatek MT7620
  • Ralink RT305x
  • Broadcom brcm63xx
  • MikroTik RB951Ui-2HnD router
  • Raspberry Pi
  • x86

   

 • Nieuw topmodel sensor gelanceerd tijdens het TT festival

  June 24, 2016 admin Uncategorized

  TT festivalGedurende het  TT festival in Assen van 22 tot 26 juni heeft BlueMark een nieuw topmodel sensor gelanceerd. De nieuwe sensor heeft verschillende verbeteringen over de BlueMark 1000 sensor, zoals een lager vermogensgebruik (~1 W) wat ideaal is voor batterij-gevoede projecten. Ook heeft de nieuwe sensor een vermogenssensor om het vermogen en batterijcapaciteit te meten. Tenslotte is er een on-board I2C sensor waarmee het mogelijk is om ander type sensoren aan te sluiten zoals geluid, temperatuur etc, welke ideaal zijn voor smart city toepassingen.

  Gedurende het festival zijn er 40x BlueMark bm2000 ingezet om bezoekerstromen te meten in de binnenstad van Assen. Het ICT institute CTIT van Universiteit  Twente zal de gegevens analyseren. In totaal zijn er meer dan  75 million ruwe datapunten verzameld in de meetperiode.

   

  Innofest – Follow the crowdinnofest

  Naast het festival is er ook een bijeenkomst georganiseerd voor crowd professionals door Innofest. BlueMark was een van de gastsprekers en heeft een presentatie gegeven over de resultaten van vorig jaar. Daarnaast is een interview gegeven aan RTV Drenthe. Deze kan hieronder worden bekeken:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/110524/Experts-kijken-naar-doorstroom-mensenmassa-tijdens-TT-evenementen

   

  Sensoren-brengen-de-bezoekerstromen-in-kaart-foto-Andries-Ophof-RTV-Drenthe

   

   

   

   

   

 • New flagship sensor launched during TT festival

  June 24, 2016 admin News

  TT festivalDuring the TT festival June 22 to 26th in Assen the new flagship BlueMark bm2000 sensor has been launched. The TT festival is a multi day music event in the inner city of Assen organized parallel with the TT GP motorcycle races. Last year 150 000 people visited the event. The new sensor has improvements over the BlueMark 1000 sensors, such as lower power consumption which is ideal for battery-powered operation. Also the new flagship sensor has a power sensor the measure the current power consumption and battery level.  Moreover, the on-board I2C interface allows to add other types of  sensors such as sound, temperature etc. which is ideal for smart city applications.

  During the festival 40x BlueMark bm2000 have been deployed to measure crowd movements in the inner city of Assen. The ICT institute CTIT of University of Twente will analyze the data. In total more than 75 million raw data points have been collected during this period.

   

  Innofest – Follow the crowdinnofest

  Also during the event a meeting was organized between crowd professionals by Innofest. BlueMark was one of the key note speakers and gave a presentation about the results of last year. Also an interview was given to RTV Drenthe which can be found here:

   

  The interview can be watched here:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/110524/Experts-kijken-naar-doorstroom-mensenmassa-tijdens-TT-evenementen

   

  Sensoren-brengen-de-bezoekerstromen-in-kaart-foto-Andries-Ophof-RTV-Drenthe

   

   

   

   

   

 • BlueMark hosts privacySIG meeting

  May 19, 2016 admin News

  PrivacySIGlogoThis year the annual privacySIG meeting was hosted by BlueMark in Enschede. The latest insights about privacy and WiFi analytics were discussed. Also the members attended a meeting with professor dr. ir. Maarten van Steen of the nearby University of Twente. Professor van Steen is scientific director of the ICT institute CTIT and is involved into research about WiFi analytics; especially privacy issues. This is conducted in the Living Smart Campus project.

   

   

  privacysig meeting

   

 • BlueMark gastheer voor privacySIG bijeenkomst

  May 19, 2016 admin Uncategorized

  PrivacySIGlogoDit jaar is de jaarlijkse privacySIG bijeenkomst verzorgd door BlueMark in Enschede. The laatste inzichten rondom privacy and WiFi analytics zijn besproken. Daarnaast hebben de leden ook een bijeenkomst gehad met professor dr. ir. Maarten van Steen van de nabij gelegen Universiteit Twente. Professor van Steen is wetenschappelijk directeur van het ICT instituut CTIT en is betrokken bij onderzoek naar WiFi analytics en met name privacy vraagstukken. Dit wordt uitgevoerd in het Living Smart Campus project.

   

   

  privacysig meeting