Artikel in Tubantia – de Ondernemer

July 5, 2012 admin News

Na aanleiding van onze nominering in de MKB top 100, heeft Tubantia zaterdag 30 juni, een artikel geplaatst over BlueMark Innovations in de Ondernemer bijlage.

Tubantia

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat de tekst van het artikel. Het volledige artikel kunt u hier downloaden.

BlueMark meet passantenstromen met hulp WiFi- en Bluetoothsignaal

20120630_tubantia_ondernemer_fotoBlueMark Innovations is een spin-off van de Universiteit Twente. Oprichters zijn Roel Schiphorst en Frank Groot Rouwen, die beiden aan de UT studeerden. Schiphorst doet de techniek en Groot Rouwen is verantwoordelijk voor de zakelijke kant en de organisatie. B|ueMark Innovations heeft een technologie ontwikkeld waarbij op basis van een WiFi-, of Bluetooth-signaal dat de smartphone uitzendt kan worden vastgesteld hoeveel mensen er aanwezig zijn, hoe lang ze aanwezig zijn geweest en welke routes ze hebben afgelegd in een winkel, binnenstad of winke|centrum.

BlueMark Innovations kan ook vaststellen om hoeveel unieke bezoekers het daarbij gaat. ,,Dus mensen die op dezelfde plek verschillende keren passeren, worden één keer gete|d”, zegt Frank Groot Rouwen.
BlueMark heeft voor de performance metingen, zoals Groot Rouwen ze noemt, een sensor met antenne en software ontwikkeld. De sensoren worden gemonteerd in het gebied waar de passanten moeten worden gemeten. ,,De sensoren pikken het signaal op van de smartphone die mensen bij zich hebben. Elke smartphone zendt een uniek signaal uit. Dat signaal komt uiteindelijk in onze computer terecht”, aldus Groot Rouwen. Hi] benadrukt, dat de privacy van de smartphone-eigenaar niet in het geding komt. ,,Want wij weten niet welk nummer, laat staan welke eigenaar er bij die mobiele telefoon hoort.” Bijna zeventig procent van de passanten heeft tegenwoordig een smartphone op zak. Dat percentage neemt nog steeds toe. De opdrachten komen vooral van gemeenten, eigenaren van vastgoed en soms van winkelketens. Groot Rouwen: ,,ln opdracht van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel zijn we betrokken bij het project ‘Het Nieuwe Winke|en’ in Veenendaal en vorig jaar hebben we metingen verzorgd voor het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Daar hielden we de bezoekersstromen in de gaten. Uit het oogpunt van veiligheid – denk maar eens aan het drama op dat muziekfestival in Duisburg – is het voor organisatoren van evenementen van belang te weten hoeveel bezoekers er op een bepaald moment op een bepaalde plek zijn.” Het tellen van passanten gebeurt traditioneel handmatig. Er zijn speciale bureaus voor die voor deze klus studenten inhuren. Groot Rouwen: ,,We zijn met een landelijk bureau in gesprek om ook onze techniek te gaan gebruiken.”