Retail

‘De markt’ is groot en dynamisch, onderverdeeld in sectoren die ieder zijn eigen vereisten en uitdagingen kennen. Als jonge onderneming heeft BlueMark Innovations de retailsector als focusgebied gekozen, vanwege de enorme dynamiek en de overtuiging dat wij binnen deze sector een sterke bijdrage kunnen leveren. Binnen retail ligt nu en de komende jaren een enorme uitdaging om sterk te reageren op het veranderende aankoopgedrag van de consument. Steeds meer productgroepen worden vaker online gekocht. De retailer, maar ook de vastgoedeigenaar en gemeenten, zien het percentage leegstand in de binnenstad toenemen. Als een gevolg hiervan neemt de aantrekkelijkheid af van het winkelgebied.
 
Het is daarom belangrijk om informatie te verzamelen. Ontwikkelingen op het gebied van bezoekersaantallen, verblijfsduur, aantal unieke bezoekers, routing etc. in een binnenstad, winkelcentrum of binnen een winkel, wil je kunnen volgen. De resultaten worden gebruikt als input en onderbouwing voor vervolgacties. De retail structuur verandert en vraagt een antwoord van de specifieke retailer. Niet alle antwoorden zijn goed, daarvoor is stuurinformatie nodig.

Andere markten

Naast retail zijn wij betrokken bij verschillende initiatieven binnen de sectoren: veiligheid, zorg en evenementen. Op dit moment nog op een bescheiden schaal, maar met interessante aanknopingspunten om in de toekomst stevig op te pakken.

Video’s