» Key Performance Indicators (KPIs) voor de retail

Key Performance Indicators (KPIs) voor de retail

Voor de retails, zoals winkels, winkelcentra zijn er drie belangrijke Key Performance Indicators (KPIs). Dit zijn indicatoren die objectief aangeven hoe goed een winkel of winkelcentrum presteert. De belangrijkste zijn: bezoekersduur, bezoekersfrequentie en routing.

Bezoekersduur

De bezoekersduur geeft de gemiddelde bezoekersduur weer van alle passanten, klanten in een winkelcentrum of winkel. Hoe langer een klant of passant blijft, hoe meer hij of zij besteedt. Vaak wordt de bezoekersduur in minuten weergegeven. Deze indicator kan worden vergeleken met de bezoekersduur van dezelfde periode vorig week, maand of jaar.

Bezoekersfrequentie

De bezoekersfrequentie geeft aan hoe vaak een klant of passant de winkel of winkelcentrum bezoekt per week. Hoe hoger de bezoekersfrequentie hoe loyaler de consument. Een hoog percentage van consumenten die eenmalig de locatie bezoeken geeft bijvoorbeeld aan dat er een groot deel van de passanten, dagjesmensen zijn.

Routing

Routing geeft aan hoe passanten of klanten door een winkel of winkelcentrum lopen. Ook geeft het aan waar hotspots zijn. Routing kan gebruikt worden om de inrichting van een winkel te optimaliseren. Ook kan routing benut worden als indicator voor de huurprijs van een pand in een winkelcentrum.